Welkom bij ImmoVerkoop

Te land, ter Zee en te KOKSIJDE

Wij kunnen dit samen met u verwezenlijken!

 


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 501895 (België)